2024 KTM 250 Duke

2024 KTM 390 Duke
2024 KTM DUKE range (2)