Home Suzuki unveils new V-Strom 1050 lineup V-STROM 1050 - Grey - FRONT RIGHT B

V-STROM 1050 – Grey – FRONT RIGHT B

V-STROM 1050 – Grey – RIGHT B