2014 Suzuki V Strom 1000 spring

2014 Suzuki V Strom 1000 spring knob
2014 Suzuki V Strom 1000 taillight