2014 Suzuki V Strom 1000 headlight

2014 Suzuki V Strom 1000 fuel tank
2014 Suzuki V Strom 1000 motor