2014 Suzuki V Strom 1000 dash

2014 Suzuki V Strom 1000 dash 2
2014 Suzuki V Strom 1000 fork knob